Get Adobe Flash player

Akcje i programy


Akcje, projekty i programy w roku szkolnym 2014/2015

 

1. Nasz szkoła kolejny rok brała udział w projekcie Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Efektem pracy zespołów prowadzonych przez panie:Dorotę Kłygo i Aldonę Wawrzyniak było stworzenie biogramów wzbogaconych o zdjęcia, wywiady, filmy  osób zasłużonych dla naszej gminy. Dzięki uczniom naszej szkoły możemy dowiedzieć się więcej o:Janie Bogumile Sokołowskim, Franciszku Wleklińskim, Janie Donaju, Stanisławie Borczyńskim, Franciszce Tomczakowej, Józefie Kościelskim i Sewerynie Mielżyńskim. Młodzi encyklpedyści otrzymali wyróżnienie za biogram Jana Donaja. Trzech uczniów zostało nagrodzonych za zdobycie dobrego wyniku w grze internetowej dotyczącej wiedzy o Wielkopolsce.


2. Włączyliśmy się do akcji ,,Dziurawe serduszko Kasi". Dla Kasi Pawłowicz z Orzechowa uzbieraliśmy 1350 złotych.


3.Otrzymaliśmy dotację na realizację programów edukacyjnych w ramach rzadowego progrmu ,,Bezpiczna i Przyjazna Szkoła". W listopadzie uczniowie klas II i III brali udział w zajęciach nauki pływania w Jarocinie. Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach na lodowisku ,,Chwialka"w Poznaniu. Uczniowie klas IV uczestniczyli w zajęciach z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej naszej szkoły.Zakupiliśmy również nowe piłki i siatki do gry w siatkówkę. Łączny koszt wszystkich wyjazdów, zajęć edukacyjnych i pomocy dydaktycznych to kwota:24720 złotych.


 4. Podczas 23 finału WOŚP zebraliśmy 2021,32 złotytch.


5. Przeprowadziliśmy akcję zbiórki odzieży używanej.  Uzyskaliśmy 1100 złotych. 


6. Nasza szkoła brała udział w VI edycji programu Klub Bezpiecznego Puchatka.


7. Wzięliśmy udział w akcji Awantura o Helenkę na rzecz Helenki Mokrackiej z Chlebowa, dla której potrzebne są pieniądze na operację serduszka. Uzbieraliśmy 526 złotych.


8. Dzięki Caritas z Gniezna mogliśmy przeprowadzić w grudniu Akcję ,,Jabłko". Wydaliśmy uczniom ok. 4 ton jabłek.


9. Bierzemy udział w programach: Pij Mleko, Warzywa i Owoce w Szkole.


10. Braliśmy udział w akcji ,, Sprzątanie Świata".


11.

 

Akcje, projekty i programy w roku szkolnym 2013/2014

1.Zbieramy nakrętki na rehabilitację dla chorych dzieci.

2.Nasza szkoła organizuje przy współudziale fundacji"Dzieci dla Ziemi" zbiórki odzieży używanej w celu pozyskania dodatkowych funduszy, które zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni komputerowej. Dodatkowe fundusze uzyskane z odzysku surowców wtórnych posłużą wszystkim uczniom naszej szkoły, jednak wysiłek który w to wkładamy w największym stopniu wpłynie na edukację naszych milusińskich-naukę o zachowaniach społecznie niezbednych-ekologię i szeroko rozumianą ochronę środowiska naturalnego. Jeśli zaangażujecie się w naszą akcję, macie wspaniałą okazję do przewietrzenia waszych szaf, przesortowania i przekazania na rzecz fundacji "Dzieci dla Ziemi" niepotrzebnej odzieży , butów, pasków, zasłon i innych materiałów tekstylnych.

W naszej szkole odbyły się już trzy zbiórki. Podczas ostatniej zbiórki, która odbyła się w listopadzie 2013 roku zebraliśmy 1 685,30 kg. Tym razem zwyciężyła klasa I pani Marii Synowiec. Zebrali 456 kilogramów. Pod koniec roku szkolego planujemy jeszcze jedną tego typu zbiórkę.

3. Bierzemy udział w akcji: 

Rok Szkoły w Ruchu.

Obszar 1: Zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Scenariusz I z aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego:

Nauka przyjmowania postawy skorygowanej w zabawach.

 

Część wstępna. Czynności organizacyjno- porządkowe.

Omówienie znaczenia prawidłowej postawy ciała oraz samokontroli podczas ćwiczeń i zajęć dnia codziennego, zachęcenie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach.

Rozgrzewka, przygotowanie organizmu do wysiłku. Zabawa „Samochody”.

Każde dziecko trzyma oburącz przed sobą obręcz. Na hasło: samochody jadą - dzieci biegają po wyznaczonym polu naśladując jazdę samochodem. Na hasło: samochody zatrzymują się, dzieci odkładają obręcze i przyjmują odpowiednią pozycję w reakcji na kolor. Zielony krążek- siad skrzyżny, żółty krążek- leżenie tyłem, nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, ręce wzdłuż tułowia (opalanie się), niebieski krążek- leżenie przodem (pływanie strzałką).

Zabawa „ Kot jest- kota nie ma”. Dzieci poruszają się na czworakach po sali i naśladują myszki. Na słowa: kot jest- dzieci przyjmują pozycję niską Klappa, czyli siad klęczny i wyciągnięcie rąk w przód po podłożu (chowając się przed kotem do norki). Na hasło: kota nie ma- dzieci biegają na czworakach po sali.

 

Część główna. Ćwiczenia kształtujące i wzmacniające.

Zabawa „Muchy, kotki, pingwiny”- naśladowanie ruchów zwierząt.

Zabawa „Pada deszcz- słońce świeci”. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, trzymają w dłoniach obręcze. Na hasło: pada deszcz- dzieci unoszą obręcze wysoko nad siebie, jak parasol chroniący przed deszczem. Na hasło: słońce świeci puszczają obręcz do wysokości barków, wyciągając buzie do słońca.

Zabawa „Wielkie pranie”. Dzieci w staniu naśladują ruchy wykonywane podczas prania.

Zabawa „Raz, dwa, trzy pani patrzy”. Dzieci ustawiają się na jednym końcu sali, a na drugim wybrane dziecko stoi odwrócone plecami do pozostałych. Dzieci przemieszczają się różnym sposobem (np. na czworakach, skacząc jak żabki, maszerując) w kierunku wybranego dziecka. Na hasło: raz, dwa, trzy Ania patrzy- wybrane dziecko odwraca się i obserwuje pozostałe dzieci w przyjętych pozycjach skorygowanych (np. ramiona ułożone w skrzydełka, ramiona wyprostowane, dłonie złączone z tyłu na pośladkach, łopatki ściągnięte). Ten kto przyjął nieprawidłową pozycję, wraca na koniec sali. Zabawa trwa tak długo, aż któreś dziecko z grupy pierwsze dotknie wybranego ucznia.

 

Część końcowa. Zabawa wyciszająca i uspokajająca organizm.

Zabawa „Dmuchanie świeczek”. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym z rękami ułożonymi

w „skrzydełka”, dłonie są zaciśnięte w pięści, a jeden palec wyprostowany i skierowany do góry jest „zapaloną świeczką”. Na hasło: zdmuchnij świeczkę dzieci skręcają głowę w lewo nie skręcając tułowia i dmuchają na palec zdmuchują lewą świeczkę. Następnie skręcają głowę w prawo i zdmuchują prawą świeczkę. Na hasło: zapal świeczkę dzieci prostują po jednym palcu w każdej dłoni. Zabawa trwa np. 2 min.

Czynności organizacyjno - porządkowe. Podsumowanie wykonywania ćwiczeń. Omówienie znaczenia rozwijania umiejętności przyjmowania postawy skorygowanej w różnych pozycjach. Pożegnanie.

 

Scenariusz II zajęć z kształtowania sprawności fizycznej u dzieci w oddziale przedszkolnym.

 

Część wstępna

Zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w zabawach. Omówienie znaczenia prawidłowej postawy ciała.

1.      Dzieci ustawiają się na wyznaczonej linii w szeregu. Są wyprostowane, ramiona mają wzdłuż tułowia, stopy są złączone. Nauczyciel podaje komendę: W prawo/ w lewo zwrot. Wszystkie dzieci obracają się w wyznaczoną stronę. Pierwsza osoba prowadzi cały szereg. Dzieci maszerują po kole, wykonując polecenia nauczyciela.

·         Wspinanie się po drabinie.

·         Marsz pingwina.

·         Marsz bociana.

·         Żabki na łące.

2.      Harce w lesie– zabawa orientacyjno – porządkowa.  Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy, jedna grupa stoi nieruchomo w rozkroku – udaje drzewa, druga biega po sali. Na hasło „Idzie leśniczy” dzieci chowają się za drzewami. Po krótkim czasie następuje zmiana ról.

 

Część główna

1.      Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy. Każda ustawia się w rzędzie na wyznaczonej linii. Dzieci będą uczestniczyć w następujących etapach wyścigu.

·         Wyścigi zajęcy - nauczyciel ustawia cztery pachołki w odległości dwóch metrów od siebie. Na końcu rozkłada szarfę. Na sygnał nauczyciela pierwsze osoby drużyny biegną slalomem do szarfy. Przekładają szarfę przez ciało, odkładają ją na miejsce i wracają na koniec szeregu. Wtedy rusza kolejna osoba z drużyny. Kiedy wszyscy z grupy wykonają zadanie, dzieci siadają w siadzie skrzyżnym- plecy proste, dłonie na kolanach.

·         Wyścigówki - ćwiczenie mięśni nóg, brzucha i ramion. Pachołki ustawione w odległości cztery metry od drużyny. Na sygnał nauczyciela pierwsza osoba  kładzie się plecami na kocyku. Dłońmi łapie rogi koca- nogi ugięte w kolanach, stopy oparte na podłodze. Na sygnał odpycha się nogami od podłogi i podąża do pachołka. Wraca biegnąc i zabiera kocyk. Końcowe ustawienie dzieci jak wyżej.

·         Strzały Indian - ćwiczenie rozwijające precyzję i celność. Prowadzący rozdaje każdemu dziecku po trzy woreczki gimnastyczne. W odległości dwa do czterech metrów ustawione są hula-hop. Każde dziecko kolejno oddaje po trzy rzuty do celu. Na koniec nauczyciel podlicza trafne rzuty.

 

Część końcowa

1.      Pochód olimpijski - ćwiczenia uspokajające. Dzieci maszerują po obwodzie koła, wciągają powietrze nosem wypuszczają ustami. Nauczyciel zmienia kierunek i sposób marszu- na palcach, na piętach, z wysoko uniesionymi kolanami, na całych stopach.

2.      Ćwiczenia oddechowe - dzieci przy pomocy rąk i nóg naśladują szumiące drzewa - w tle słychać odgłosy lasu.

 

http://spczeszewo.a-web.pl/content/rok-szko%C5%82y-w-ruchu-wychowanie-przedszkolne 

 

Obszar 2: Alternatywne formy realizaji zajęć wychowania fizycznego.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego i wychowania przedszkolnego mają pomysły na ciekawe lekcje wychowania fizycznego, które dają uczniowi możliwość wykorzystania jego umiejętności ruchowych oraz wyrażania pozytywnych emocji. Podczas lekcji wykorzystywane sa ogólnie znane przybory oraz muzyka, dzieki czemu zajecia pozwalają zrealizować wiele nowych pomysłów i zmobilizować do wysiłku uczniów o różnej sprawności fizycznej.

Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Scenariusz zajęć.

 

Część wstępna

 

Ćwiczenia przy muzyce

1 .P.w.- postawa swobodna, ramiona luźno wzdłuż tułowia

1,2- unoszenie na przemian prawej i lewej pięty w górę(palce oparte o podłogę)

2. .P.w.- stanie w małym rozkroku

1,2- wspięcie z jednoczesnym uniesieniem ramion przodem w górę, opust, opuszczenie ramion przodem w dół

3. P.w.- postawa swobodna, ramiona luźno w dół

1,2- wolny skłon głowy w dół,

3,4- wolny powrót do p.w.

4. P.w.- j. w.

1- skłon głowy w prawo, 2- wyprost głowy, 3-skłon głowy w lewo, 4- wyprost

5. P.w.- j. w.

1,2,3,4- obszerne krążenie głowy w prawo

1,2,3,4- obszerne krążenie głowy w lewo

6. P. w - j. w.

1- wspięcie na palce z jednoczesnym wysunięciem prawego barku w przód, 2- powrót do p. w.

3- wspięcie na palce z jednoczesnym wysunięciem lewego barku w przód, 4- powrót do p.w.

7.-P.w.- j .w.

1,2- ugiąć nogi w kolanach i wysunąć jednocześnie oba barki w przód

3,4- wyprostować nogi w kolanach i jednocześnie cofnąć oba barki

8. P.w.- j .w.

1,2,3,4- krążenie obu barków w przód

1,2,3,4-krążenie obu barków w tył

9. P.w.-stanie w małym rozkroku, ramiona w bok

1,2,3- energiczne zaciśnięcie palców obu rąk, 4- wyprost palców

10. P.w.-postawa swobodna ramiona w bok

1,2- skrzyżować ramiona przed sobą i dotknąć palcami barków z jednoczesnym ugięciem nóg w ,kolanach

3,4- wyprost nóg i powrót do p.w.

11. P.w.- postawa swobodna, ramiona w skurczu pionowym (palce dotykają barków)

1- wysunięcie prawej nogi w przód (stopa oparta palcami o podłogę ) z jednoczesnym energicznym ruchem wyprostu obu ramion w przód, palce rąk podnieść w górę (ruch odpychania)

2- powrót do p.w.

3- to samo lewa noga,

4- powrót do p.w.

12.-P.w.- stanie w małym rozkroku ramiona opuszczone w dół, ręce obejmują łokcie

1- wznos ramion w przód,

2-wznos ramion w górę

3-opust ramion w przód,

4-powrót do p.w.

13. P.w.- postawa swobodna, ramiona w dół

1- krok prawą nogą w bok, ramiona wyprostowane w bok

2- dostawić lewą nogę do prawej, ramiona skrzyżować przed sobą

3- to samo lewą nogą,

4- jak w punkcie drugim

14. P.w.- postawa swobodna, ramiona w dół

1,2- podskok na prawej nodze z jednoczesnym wymachem luźnej lewej nogi w tył, podskok

na tej samej nodze, wymach , luźnej nogi w przód, zmiana nóg (ćwiczenia odwrotną nogą)

15. P.w.- j. w.

1- podskok na lewej nodze z jednoczesnym dotknięciem prawym kolanem lewego łokcia

2-powrót do p.w.

3-podskok na prawej nodze z jednoczesnym dotknięciem lewym kolanem prawego łokcia

4- powrót do p.w.

Część główna

Ćwiczenia z piłkami Body Ball

Ćwiczenia równoważne

1.P.w.-siad na piłce, stopy na podłożu, rozstawione na szerokość bioder, ramiona odwiedzione w bok    przebieg ćwiczenia – przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą, „łapanie równowagi”.

2. P.w.- siad na piłce, nogi ugięte pod kątem prostym, stopy na podłożu, ręce na piłce przebieg ćwiczenia – w wolnym tempie prostowanie jednej nogi w kolanie, ze stopą zgiętą grzbietowo, w tym samym tempie .opuszczenie nogi do p.w., wykonanie 5 powtórzeń na każdą nogę.

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie

3. P.w.- ćwiczący ustawiony kilkanaście centymetrów przed piłką, w pozycji pochylonej w przód z rękoma opartymi na piłce, jedna noga zgięta w kolanie i oparta na piłce, druga prosta w zakroku   przebieg ćwiczenia – powolne unoszenie i opuszczanie prostej nogi, stopa nogi prostej zgięta grzbietowo, 5-cio krotne wykonanie ćwiczenia, zmiana strony

4. P.w. – leżenie przodem na piłce, nogi wyprostowane w kolanach, palce stóp oparte na podłożu, rozstawione na szerokość ramion, ramiona opuszczone swobodnie po obu stronach piłki przebieg ćwiczenia - równoczesny wznos tułowia i prostych ramion, opuszczenie klatki piersiowej – 8 powtórzeń

5. P.w.- klęk prosty z piłką odsuniętą od siebie na odległość ramion, pochylając się do przodu, oparcie dłoni i przedramion na piłce, oparcie palców stóp o podłogę przebieg ćwiczenia – uniesienie kolan i wyprostowanie nóg, ustawienie pośladków i tułowia w odpowiedniej pozycji, tak by ciało znalazło się w linii prostej, tworząc równię pochyłą, wytrzymanie w tej pozycji do 5-ciu i uginając nogi w kolanach, powrót do pozycji wyjściowej

6. P.w. – leżenie tyłem, nogi na piłce, piłka blisko pośladków, ramiona wzdłuż tułowia przebieg ćwiczenia – napinając mięsnie brzucha i pośladków, unoszenie bioder i tułowia do utworzenia linii prostej z udami, wytrzymać do 3, ćw. powtarzamy 6 razy

7. P.w. – leżenie tyłem, nogi proste oparte na piłce, biodra uniesione przebieg ćwiczenia – napinając mięśnie brzucha i pośladków, unoszenie na zmianę prostych nóg na niewielką wysokość, 10 powtórzeń

8. P.w. – leżenie tyłem, nogi wyprostowane uniesione, piłka między nogami, ręce przygotowane do chwytu przebieg ćwiczenia – odwiedzenie nóg w bok, chwyt piłki w obie ręce, następnie podrzut piłki w górę i przywiedzenie nóg z równoczesnym chwytem piłki nogami, 8 powtórzeń

 

Część końcowa

Ćwiczenie rozciągające

P.w. – siad klęczny, kolana szeroko rozstawione, ręce oparte na piłce, opad tułowia w przód z wytrzymaniem do 5 - ciu – 6 powtórzeń

Ćwiczenie relaksacyjno- oddechowe

P.w. – leżenie tyłem, nogi oparte na piłce, zamknięte oczy, rozluźnienie wszystkich mięśni, wdech nosem, wydech ustami.

http://spczeszewo.a-web.pl/content/rok-szko%C5%82y-w-ruchu-alternatywne-...

 

Scenariusz zajęć alternatywnych „Zajęcia w lesie”

 

I CZĘŚĆ –WSTĘPNA

Organizacja (5 min.)

Zbiórka w szeregu, korekta postawy, podanie zadań lekcji;

Pokonywanie naturalnych nierówności terenu (5min.)

Spacer po lesie, przechodzenie przez rowy, pokonywanie wzniesień terenu, przechodzenie pod i nad przeszkodą;

 

II CZĘŚĆ –GŁÓWNA

Ćwiczenia równowagi (10 min.)

Przechodzenie w pozycji dowolnej i na czworakach po kłodach różnej średnicy  leżących na ziemi i przerzuconych nad rowami, podnoszenie oburącz kłód drewna, wyważanie równowagi;

Zabawy bieżne ( 10 min.)

Slalomy  wśród drzew i krzewów; berek „dendrolog”(„zakaz” na dowolnie wybranym drzewie z obowiązkiem określenia gatunku drzewa);   

Skoki w dal obunóż (5 min.)

Skoki po kretowiskach, skoki zajęcze przez kłodę, przeskakiwanie obunóż kłody leżącej na ziemi;

Wspinanie na drzewa i zwisy (5min)

Wspinanie się po pniach drzew w górę; zwisy oburącz z gałęzi;

 

III CZĘŚĆ – KOŃCOWA

 

Zabawa uspakajająca i ćwiczenia oddechowe (3min.)

Przytulamy drzewa - dzieci otaczają rękoma wybrane drzewo i wsłuchując się w odgłosy przyrody rytmicznie wdychają zapachy wiosny; 

Podsumowanie lekcji (2 min.):

Czego dzisiaj się nauczyłyście?

Co Wam się najbardziej podobało?

http://spczeszewo.a-web.pl/content/rok-szko%C5%82y-w-ruchu-zaj%C4%99cia-...

Obszar 7: Zajęcia niezorganizowane

 

Zajęcia sportowe z piłki siatkowej i lekkiej atletyki.

Nauczyciele wychowania fizycznego w celu zachęcania uczniów do podejmowania aktywności fizycznej rozwijają zainteresowania i umiejętności ruchowe dzieci. Prowadzone są pozalekcyjne zajęcia z piłki siatkowej i lekkiej atletyki.

Uczniowie doskonalą sprawność koordynacyjno – kondycyjną, indywidualne umiejętności techniczne oraz umiejętności i taktykę gry zespołowej.

W ramach konfrontacji poziomu wyszkolenia i umiejętności gry dzieci biorą udział w turniejach towarzyskich i zawodach sportowych. Nawiązują nowe znajomości i kontakty z rówieśnikami. W rywalizacji sportowej przestrzegają zasady fair – play. Udział w turniejach i zawodach kształtuje charakter i osobowość dzieci oraz wpływa na odpowiednie zachowanie w przypadku zwycięstwa lub porażki. Pozwala również na egzekwowanie zasad współpracy w zespole.

Nasza szkoła jest szkołą, w której sport i aktywność ruchowa jest taka samo ważna jak wyniki w nauce. To szkoła, w której nauczyciele wychowania fizycznego są animatorami życia sportowego szkoły i uczniów. Szkoła potrafi zachęcić dzieci do sportowej aktywności i ma pomysły na ciekawe zajęcia, łączące sport i zabawę, integrujące uczniów, których uczestniczą wszyscy uczniowie i nikt nie stoi pod ścianą.

http://spczeszewo.a-web.pl/content/rok-szko%C5%82y-w-ruchu-zaj%C4%99cia-...

 

Powitanie Wiosny na sportowo

Pierwszy dzień wiosny powitaliśmy tradycyjnie topieniem Marzanny. Każda klasa przebrana za postaci z bajek w różnobarwnym korowodzie przemaszerowała przez wieś nad rzekę Wartę, aby pożegnać zimę i przywitać wiosnę. Dodatkowo dla klas I-III i oddziału przedszkolnego zorganizowaliśmy zajęcia sportowe na wesoło. Każdy mógł spróbować swoich sił w różnych konkurencjach: rzutnych lub zręcznościowych (np. rzut samolocikami z papieru do obręczy, podbijanie balonika, gra klasowa w duże bierki) Zajęcia sprawiły dzieciom dużo radości i wyzwoliły pozytywne emocje.

http://spczeszewo.a-web.pl/content/rok-szko%C5%82y-w-ruchu-powitanie-wio...

 

Akcja „Skakać każdy może”

W ramach zwiększenia aktywności uczniów przeprowadziliśmy tygodniową akcję „Skakać każdy może”. Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych każdy mógł spróbować swoich sił skacząc przez linę, którą kręciło dwóch uczniów. Dodatkową atrakcją była możliwość kręcenia hula-hop. Cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem, zarówno młodszych jak i starszych oraz wywołało dużo pozytywnych emocji.

http://spczeszewo.a-web.pl/content/rok-szko%C5%82y-w-ruchu-zaj%C4%99cia-...

 

Logowanie

Kalendarz

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Anastazja, Sierosława